Platform Taalscholen © 2018 - 2020

Dit Platform omvat een uitgebreide, dynamische database en is volledig gebaseerd op het Office 365 pakket van Microsoft en is ontwikkeld in VBA en Access 2016. Het merendeel van de Taalscholen in Nederland gebruiken Windows als OS op hun systemen en hebben een Office pakket. De financiële middelen ontbreken echter voor het aanschaffen van een uitgebreid registratiepakket. Derhalve is op verzoek van een branche initiatiefnemer, een op-maat pakket ontwikkeld, hetgeen voor het merendeel van de taalscholen in Nederland economisch haalbaar is om aan te schaffen. Aanschafprijs ligt rond ca. 750 € - 900 €, afhankelijk van de systeemconfiguratie.
Het pakket bevat de meest recente Blik op Werk regelgeving inzake registratie, rapportage en security.
Alle benodigde en gewenste informatie m.b.t. studenten/cursisten kunnen hier worden ingevuld, waarbij intelligentie achter de schermen (modules en macro’s) zorgt voor aansturing van (berekende) rapportages, overzichten én contracten/overeenkomsten (via sjablonen) die via Excel en Word afgehandeld worden. Planningen van lessen, klassen, leraren e.d. zijn gekoppeld. Aanwezigheid rapportage, tevredenheidsonderzoek, omzetgegevens, enzovoorts….
De gebruiker hoeft feitelijk alleen maar de gegevens in te vullen en zich in feite niet meer druk te maken over de nieuwe richtlijnen; het platform regelt dit voor hen. Het platform draait nu al enige tijd in een ‘betatest’ uitvoering bij TaalwerkPartners BV en voldoet aan de verwachtingen.