Leisure Date Warehouse Platform

Dit project omvatte een interactief portaal voor de 'Leisure' industrie. In samenwerking met de recreatieve belangenorganisaties toentertijd en Het Groene Hart, evenals een drietal betrokken provincies, werd de aanzet gegeven voor de ontwikkeling voor een interactief portaal. Bij gebrek aan fondsen is dit project halverwege 2009 stopgezet. Om begrijpelijke redenen zijn een flink aantal hyperlinks naar diverse documenten onklaar gemaakt.

Om voor u, hopelijk, begrijpelijke redenen zijn een aantal hyperlinks naar diverse documenten onklaar gemaakt.

Bekijk het Project Leisure Data Warehouse: LDW