Hi. Welcome.

WHAT CAN WE DO FOR YOU?

No matter how desperately your industrial enterprise needs to upgrade its architecture or manage complex projects, our experienced and knowledgeable specialist(s) offer a personalised architect and/or project management service to suit you.
Architecture: Whether your enterprise might need business architecture, information architecture, information systems architecture, data architecture and/or delivery systems architecture, our experiences and knowledgeable industrial enterprise architect services helps you to lead your enterprise through the necessary transition phases and get you ready for the IIoT future to come.

Project management: No matter how complex or straightforward your multi-unit project is, our experienced and knowledgeable industrial project management specialism offer a personalised project management service to suit you, from enquiry through to commissioning or delivery.

•Sometimes, much pressure is on project speed, project performance and project commissioning. Not only from you, the Client, but also from legislative bodies. The heat can sometimes be really on the project team. Our broad scoop, strong leadership, vertical chain work-style and inter-personal approach smoothens the path to success.
•When multiple manufacturing services, parts and materials are required, or when e.g. environmental conditions force you to optimize your production processes, it will involve dealing with several separate manufacturers, suppliers, 3rd party workforce, stakeholders, legislative bodies, processes and timelines all at once. The more complex the project, the better we'll make the difference.
•We only work with highly professionalized and experienced, senior project manager(s) who have gained a multiple-year, working experience in international and national enterprises, in a role as a CEO and/or general manager and/or business unit manager.


Learn more »

Hi. Welkom.

WAT KUNNEN WIJ VOOR U BETEKENEN?

Hoe dringend uw industriële onderneming ook behoefte heeft aan een upgrade van haar architectuur of aan het managen van complexe projecten, onze ervaren en deskundige specialisten bieden u een gepersonaliseerde dienst van architect en/of projectbeheer, die bij u past.
Architectuur: Of uw onderneming nu bedrijfsarchitectuur, informatiearchitectuur, informatie-systeemarchitectuur, gegevensarchitectuur en/of leverings-systeemarchitectuur moet upgraden, onze ervaren en deskundige industriële enterprise-architectdiensten helpen u om uw onderneming door de noodzakelijke overgangsfasen te loodsen en u klaar te stomen voor de IIoT-toekomst die komen gaat.

Projectmanagement: Hoe complex of ongecompliceerd uw project ook is, onze ervaren en deskundige specialisten op het gebied van projectmanagement bieden een gepersonaliseerde projectmanagementservice die bij u past, van aanvraag tot ingebruikname of levering.
Hoe complex of eenvoudig uw productieproject met meerdere eenheden ook is, onze ervaren en deskundige specialisten in industrieel werk en projectbeheer bieden u een gepersonaliseerde projectbeheerservice die bij u past. Vanaf de aanvraag tot en met de inbedrijfstelling of de oplevering.

•Soms staat er veel druk op projectuitvoering, projectprestatie en project inbedrijfstelling. Niet alleen van u, de opdrachtgever, maar soms ook voor wetgevende instanties. De prestatiedruk kan soms behoorlijk opgevoerd worden op het projectteam. Onze brede blik, sterk leiderschap, verticale keten werkstijl en interpersoonlijke aanpak effent de weg naar succes.
•Wanneer meerdere productiediensten, onderdelen én materialen nodig zijn, of wanneer bijv. milieuomstandigheden u dwingen om uw productieprocessen snel te optimaliseren, zult u te maken krijgen met meerdere afzonderlijke fabrikanten, leveranciers, werkkrachten van derden, belanghebbenden, wetgevende instanties, processen en tijdschema's tegelijk. Hoe complexer het project, des te beter maken wij het onderscheid.
•Wij werken alleen met zeer geprofessionaliseerde en ervaren, senior project managers(s) die een meerjarige, werkervaring hebben opgedaan in internationale en nationale ondernemingen, in een rol als CEO en/of general manager en/of business unit manager.


What to expect?

We put such a strong emphasis on providing the very best industrial work and project management expertise. We work hard and smart to ensure that the project will be completed with the best possible result possible. Our project manager(s) work closely with your (Client) Management Team, business development managers, design engineers and skilled craftsmen to make the most of the sophisticated machinery and equipment, for the benefit of each and every client we work with.

Wat kunt u van ons verwachten?

Wij leggen sterk de nadruk op het leveren van het allerbeste industriële werk en project management expertise. Wij werken hard en 'smart' om ervoor te zorgen dat het project wordt voltooid met het best mogelijke resultaat. Onze projectmanager(s) werken nauw samen met uw (Client)-managementteam, bedrijfsontwikkelingsmanagers, ontwerpingenieurs en bekwame ambachtslieden om het beste te halen uit de geavanceerde machines en apparatuur, ten voordele van elke opdrachtgever (en haar mogelijke clientèle) met wie we werken.
  • EA & Projectmanagement
  • Industrial expertise
  • IoT: Internet of Things
  • IA and IT skills
  • Platform design
  • Contact

Showreel IoT-Platform Industry

Want more information of our Project Management approach? Follow this link.

Showreel SOA-Platform European Horticulture

Want more information of our Enterprise Architecture and/or Project Management approach? Follow this link.

UN's Industry 4.0

More and more it becomes clear that a BIG change is about to take place in the global, industrial realm. The new powers to be are directing our world swiftly and unmistakably to a 'total control' situation. We will face in a very short time-frame new technologies and new 'data-carrier technology', like 5G-networking. We will face within a couple of years from now smart cities, where EVERYTHING is connected with each other (Internet of Things, or IoT) The Industry in itself will be obliged to follow or even volunteer to take the lead. Under the umbrella of the United Nations, the IoT-Agenda has been pushed for some years now. Don't wait too long to adapt your organization to the new set standards. The kicked-off movement is already labeled as a revolutionary development (Industrial Revolution 4.0 or Industry 4.0). A vast amount of organizations, ranging from small to medium sized, will act too late and will then have to fight for survival i.e. right to existance. Make sure that you are not one of those companies. Act in time. Act now! Call us or contact us.

UN's Industry 4.0

Meer en meer wordt het duidelijk dat er een GROTE verandering op til is in het globale, industriële domein. De nieuwe machthebbers sturen onze wereld snel en onmiskenbaar naar een situatie van "totale controle". We zullen in een zeer kort tijdsbestek te maken krijgen met nieuwe technologieën en nieuwe 'data-carrier technologie', zoals 5G-netwerken. We zullen binnen een paar jaar te maken krijgen met slimme steden, waar ALLES met elkaar verbonden is (Internet of Things, of IoT) De industrie op zich zal verplicht zijn te volgen of zullen misschien zelfs vrijwillig het voortouw te nemen. Onder de paraplu van de Verenigde Naties wordt de IoT-Agenda al enkele jaren gepushed. Wacht niet te lang om uw organisatie aan te passen aan de nieuwe standaarden. De aftrap hiervan wordt al gekenmerkt als een revolutionaire ontwikkeling (Industrial Revolution 4.0 of Industry 4.0). Een significant aantal organisaties, variërend van klein tot medium, zullen te laat acteren en vervolgens een gevecht moeten leveren om te blijven bestaan. Zorg er a.u.b. voor dat u er niet één van hen bent.
Reageer op tijd. Handel nu! Bel ons of neem contact met ons op.
GET IN TOUCH

BK-Consultancy
Zuideinde 18a
2445 AV Aarlanderveen
The netherlands
Cell: +31 653 957 957